Регистрация на фирма - ЦЕНА ТОТАЛ: 229 лв.

Желаете да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко ваши дружества? Правилният отговор на този въпрос е учредяването на отделно дружество, което напълно да отговаря на вашите изисквания и цели. За да се направи регистрация на фирма е нужно предварително да бъдат изпълнени някои условия, за което ние ще Ви помогнем. Българският търговски закон предлага различни видове дружества, които в зависимост от конкретните ви нужди могат да отговорят на вашите изисквания при регистрация на фирмата. Всяко едно от тях има свои преимущества и недостатъци, като не може да се каже че има универсално решение за всеки отделен случай.

1. Регистрация на ООД

а/ В случай, че регистрирате ООД сами, заплащате:
- държавна такса за вписване: 110 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./
- банкова такса за набирателна сметка: между 40 и 60 лв.
- нотариална такса: 6 лв.
- държавна такса а удостоверение за актуално състояние: 7 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./ Общо: прибл. 170 лв.


б/ В случай, че регистрирате фирма с нас:

Цената е 229 лв. с включени всички такси и хонорар.

1. Регистрация на ЕООД

а/ В случай, че регистрирате ЕООД сами, заплащате:

- държавна такса за вписване: 110 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./
- банкова такса за набирателна сметка: между 40 и 60 лв.
- нотариална такса: 6 лв.
- държавна такса а удостоверение за актуално състояние: 7 лв. /+ банкова такса за плащането между 2 и 5 лв./
Общо: прибл. 170 лв.

б/ В случай, че регистрирате фирма с нас:

Цената е 229 лв. с включени всички такси и хонорар.

<<КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПОДРОБНО ЦЕНИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ>>

Вие вече имате регистрирана фирма  и надяваме се, развиватеуспешна дейност. Вие искате да обявите годишен финансов отчет, да си смените управителя или сами да поемете управлението. Желаете да смените офиса си с по-нов и по-голям и затова е нужно да смените седалището си и адреса си на управление. Желаете да промените съдружниците или техните дялове. - ние сме насреща.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД/ООД

229 лв. (цена тотал)

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ С ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ

350 лв.

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ

800/900 лв. (цена тотал)

ВПИСВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ, ПРОДАЖБА НА ФИРМА, ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ

350 лв.

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

120 лв. (цена тотал)

ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

80 лв. (цена тотал)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ БЕЗ ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ

350 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТАКСИ (ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР) - ЕООД

229 лв. (цена тотал)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА

350 лв. 

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ

250 лв.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА

229 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ (едноличен търговец), вкл. за таксиметрови услуги

120 лв. (цена тотал)

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

650 лв. (хонорар)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

650 лв. (хонорар)

ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА

180 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЗА ТРАНСПОРТ

229 лв. (цена тотал)

 


  • Вие имате успешна дейност в чужбина и желаете да започнете да развивате бизнеса си и в България. Т.е Вие искате да извършите регистрация клон на търговско предприятие. Ние сме тук.
  • Желаете да регистрирате кооперация, фондация, сдружение или друго юридическо лице за да извършвате дейност под ново име и съвместно със свои съмишленици. Ние ще направим първите стъпки, вместо Вас.
  • Вие желаете да прекратите търговската дейност и да вложите имуществото на предприятието си в други активи и да се радвате на заслужена почивка - ние ще се заемем.
  • Най-добре можем да ви помогнем, като свържете с нас и ни споделите Вашите идеи и цели, които се стремите да постигнете, а нашите консултанти, базирано на дългогодишния си опит в корпоративното и търговско право, ще Ви помогнат да намерите най-правилното и изгодно решение за вашия въпрос. Регистрацията на фирма е само първата крачка, която ще направите следвайки пътя на Вашия бизнес. Ние естествено ще бъдем с Вас и по-нататък.
  • Няма да бъде преувеличено, ако заявим, че в нашата дългогодишна практика сме се срещнали и сме работили с всички възможни варианти, които българското законодателство предвижда, когато стане дума за дружествено право и регистрация фирми и обслужването на всякакви на търговски дружества. Ние имаме както готови отговори, базирани на множество и задълбочени проучвания и практика, така и иновативни търговски решения, които са съобразени до най-малките подробности с изискванията на нашите клиенти.
  • Услугите, които предлагаме са необходимост за всички търговци. Освен със съвестно отношение и разбиране на Вашите проблеми, ние можем да Ви предложим и достъпни цени.