Цени за услуги
Цени

Долупосочените включват държавни и нотариални такси и хонорар и изготвяне на документи на Български език*:

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД - 229 лв. /Включва всички такси - нотариални, държавни, банкови и хонорар./
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД - 229 лв. /Включва всички такси - държавна такса, нотариална, банкова такса и хонорар/
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 80 лв. /промоция - до края на месеца./.
 • ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ - 800 лв. - в случай, че фирмата не е извършвала дейност/ 900 лв.- в случай, че фирмата е извършвала дейност.
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ, ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ, ЗАЕДНО СЪС СМЯНА НА УПРАВИТЕЛ - в този случай има няколко варианта: прехвърляне от един съдружник на друг; прехвърляне от един  съдружник на двама други съдружници, прехвърляне на трето лице от един или повече съдружници, с или без приемане на нови съдружници. Определящо за цената е обстоятелството колко нотариални договора следва да бъдат сключени, както и дали ще бъде назначаван нов управител, тъй като тези документи се заверяват пред нотариус. Цена: 380 лв. Тази цена включва една от нотариалните заверки. Възможно е да се налагат допълнителни заверки. За повече информация, обадете се на предоставените телефони.
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС - 120 лв.
 • ВПИСВАНЕ НА ДРУГИ ПРОМЕНИ - ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА (всички промени, заедно с промяната на адреса, могат да се правят едновременно) - 120 лв.
 • ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ - 280 - 450 лв. в зависимост от броя на нотариалните заверки.
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ - 250 лв. (включва нотариални такси, държавна такса, банкова такса и такса обслужване)
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОКУРИСТ - 350 лв.
 • ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - 180 лв.
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ - 120 лв.
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - 650 лв.
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ - 650 лв.
 • Регистрация на фирма за таксиметров превоз (такси) - 229 лв. за ЕООД и 120 лв. за ЕТ (едноличен търговец)

* За чужденци - цената за регистрация на ЕООД или ООД е 540 лв. Докуметните се изготвят на два езика. Цената включва държавна такса, нотариална, банкова такса и хонорар, както и съдействие (вкл. преводачески услуги) в банката и при нотариуса.