Обявяване на финансов отчет
Обявяване на годишен финансов отчет
Цена на услугата:

ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ООД или ЕООДОбщо: 80 лв. (крайна цена)

  • Какво е нужно: нужно е да се яви УПРАВИТЕЛЯ на фирмата (за ЕООД и ООД) за около 25 минути в офиса ни. Трябва да носи финансовия отчет, подписан и подпечатан (от управител и счетоводител).
  • Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на годишния финансов отчет на търговците. Всеки търговец по силата на Търговския закон е задължен до 30 Септември всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и да го представи за публикуване в Търговския регистър. Несъобраяването с тази разпоредба води след себе си възможността за налагане на значителни санкции както на самото дружество, така и на длъжностните лица, отговарящи за представителството му и в частност управителите и директорите.
  • Ние предлагаме на нашите клиенти услугата за публикуване на годишен финансов отчет, като за повече информация, моля свържете се с нашите консултанти.