Необходими документи
  • Необходимите документи за регистрация и вписване на промени в различните по вид търговски дружества са различни.
  • В зависимост от конкретната услуга, ние ще изискаме от Вас документите, които се намират у вас или само ще си набавим нужните документи, когато това е възможно.
  • Във всички случаи, Вие ще знаете какво е нужно за извършване на процедурите, а в повечето салучаи само ще подпишете нужните документи, които ние предварително ще съставим за Вас.