Годишно обявяване на декларация за фирма без дейност в Търговския регистър. Цена: 49 лв.
Декларация на фирма без дейност в Търговския регистър

 

Крайна цена: 49 лв.

Всички фирми, които не са извършвали дейност през 2023 г. следва да обявят това обстоятелство в Търговския регистър към Агенция по вписвания. Срокът е до 31 Юни. С това действие те се освобождават от задължението за съставяне и обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), за което срокът е до 30 Септември всяка година.

Промените влязоха в сила от 2018 г., след като през изминалата година на редица дружества и техните управители бяха наложени глоби въпреки че фирмите им изобщо не са работили. Глобата за управителите, които не са обявили ГФО бе в размер на 200 - 3000 лв., но освен на тях, санкция се налага и самата фирма, като минимумът е 200 лв. - дори фирмата да не е извършвала дейност:

От 01.01.2018 г., неработещите фирми не следва да обявяват годишен финансов отчет в Търговския регистър, а само да декларират, че не извършват дейност.

Ние предлагаме услугата обявяване и заявяване на съответната декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. процедурата е кратка - следва управителят на фирмата да посети офиса ни за около 15 минути, през които ще подготвим документите, които незабавно ще заявим по електронен път. Заявлението ще бъде видимо по партидата на фирмата в сайта на Търговския регистър още в същия ден. За спокойствие на търговците предоставяме и входящ номер.