Вписване на клон на предприятие

Често развитието на съвременните търговски отношения изправят търговеца пред необходимостта от осъществяване на дейност в различни населени места. При възникване на подобна необходимост той има три възможности:

  • да регистрира самостоятелни "дъщерни" търговски дружества и чрез тях да осъществява дейността си;
  • да разкрива търговски обекти в различни населени места, без да създава нови дружества, като в тях да осъществява дейността си;
  • да регистрира клон, чрез който да обособи осъществяването на част от дейността си в населено място, различно от това, в което се намира селището му.

За да може клонът да функционира е необходимо да са изпълнени задължително две условия:

  • да е учреден и
  • да е регистриран в търговския регистър.

Учредяването на клона е резултат от смесен фактически състав, който включва следните действия:

  • вземане на решение за учредяване на клон;
  • избиране на управител на клона.

След като клонът на търговеца бъде учреден, същият се вписва в търговския регистър.

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ