Услуги
  • Всички ние ежедневно се сблъскваме с различни видове проблеми, за решаването на които се изискват специални знания и умения. Правната уредба в България напоследък търпи много и динамични изменения и чести допълнения.
  • Това изисква яснота, относно последните изменения на закона и гъвкавост при планирането на Вашата дейност.
  • Ние не се страхуваме от нововъведенията и от промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено правно обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти.
  • Решителността и енергичността при разрешаването на проблемите, професионалната  ни увереност и компетентност съпровождат ежедневно работата ни с Вас.
  • Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества, консорциуми и холдингови структури, несъстоятелност, нелоялна конкуренция, защита на търговската марка, интелектуалната и индустриална собственост - всичко това не е тайна за нас. Ние ще Ви съдействаме за всички видове вписвания, обявяване на актове в Търговския регистър, пререгистрацията на Вашата фирма или регистрацията на нова Ваша фирма. Ние предлагаме достъпност и ефективност. Можете веднага да разгледате цените, които ще Ви предложим, а за сроковете зависят единствено от Вас. 
  • Услугите, свързани с регистрацията на фирма, пререгистрацията, вписванията, обявяванията и другите юридически процедури ще бъдат извършвани от адвокати с опит в търговското и корпоративно право.