Регистрация на марка
Регистрация на търговска марка
  • Цена на услугата:

    - За регистрация на марка на общността /марка, важаща на територията на европейския съюз/, съгласно общностното право: 1500 евро с вкл. такси: 1150 евро такса заявяване. Регистрацията важи за 27 държави за период от 10 години.

    - За регистрация на марка в България: 1900 лв.  Държавни такси: според класовете.

  • Търговската марка е добре да се регистрира при първото маркетингово присъствие или намерение за присъствие на пазара на всяк една компания, още при подаване на оферта или при търговска кореспонденция и изпращане на мостра. Ако се изчака продуктът да се наложи на пазара, това е опасно. Може да се нарушат правата на собственика на марката, да се регистрират сходни или идентични марки от други фирми, т.е. някой може да регистрира недобросъвестно ваша търговска марка.
  • Търговската марка не е само юридическо право, тя има силен икономически потенциал и стойност. С нея се пази имиджът на компанията, продукта или услугата.
  • Регистрацията на търговска марка е специфичен и сложен процес, който може да бъде воден само от лице със специална квалификация и правоспособност пред Патентното ведомство на Република България.
  • Затова е необходимо да се доверите на специалист, който е добре запознат с всички детайли на процедурата. Ние разполагаме точно с такива специалисти.
  • За повече информация и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с наш сътрудник.

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ
ВПИСВАНИЯ
ДРУГИ